Category: पाचवी

पाचवी  संकलित मूल्यमापन 2 : 2023-24 : सराव प्रश्नपत्रिका | 5th Class Model Summative Evaluation 2 – 2023-24

पाचवी  संकलित मूल्यमापन 2 : 2023-24 : सराव प्रश्नपत्रिका | 5th Class Model Summative Evaluation 2 – 2023-24

पाचवी  संकलित मूल्यमापन 2 : 2023-24 : सराव प्रश्नपत्रिका 5th Class Model Summative Evaluation 2 - 2023-24 इयत्ता ५ वी वार्षिक परीक्षा २०२४ साठी शा [...]
पाचवी संकलित मूल्यमापन 2 : 2023-24 : सराव प्रश्नपत्रिका 

पाचवी संकलित मूल्यमापन 2 : 2023-24 : सराव प्रश्नपत्रिका 

पाचवी संकलित मूल्यमापन 2 : 2023-24 : सराव प्रश्नपत्रिका  इयत्ता ५वी वार्षिक परीक्षा २०२४ साठी शासन निर्णय दिनांक ०७-१२-२०२३ नुसार नमुना सराव प्रश्न [...]
५ वी सर्व विषय वर्णनात्मक नोंदी | 5th Class All Subject Varnanatmak Nondi

५ वी सर्व विषय वर्णनात्मक नोंदी | 5th Class All Subject Varnanatmak Nondi

५ वी सर्व विषय वर्णनात्मक नोंदी विद्यार्थ्यांचे 'सातत्यपूर्ण सर्वंकष मूल्यमापन' करणे या संकल्पनेचा शब्दश: अर्थ मुलांचे सतत व सर्व अंगाने होणारे म [...]
3 / 3 POSTS