Category: पाचवी गणित

पाचवी गणित 5th Maths

पाचवी संकलित मूल्यमापन 2 : 2023-24 : सराव प्रश्नपत्रिका 

पाचवी संकलित मूल्यमापन 2 : 2023-24 : सराव प्रश्नपत्रिका 

पाचवी संकलित मूल्यमापन 2 : 2023-24 : सराव प्रश्नपत्रिका  इयत्ता ५वी वार्षिक परीक्षा २०२४ साठी शासन निर्णय दिनांक ०७-१२-२०२३ नुसार नमुना सराव प्रश्न [...]
५ वी विषय – गणित वर्णनात्मक नोंदी | 5th Class Sub- Maths Varnanatmak Nondi

५ वी विषय – गणित वर्णनात्मक नोंदी | 5th Class Sub- Maths Varnanatmak Nondi

५ वी विषय – गणित वर्णनात्मक नोंदी मूल्यमापन वर्णनात्मक नोंदी दैनंदिन निरीक्षण नोंदी विषय :- गणित 1 ** संख्याचे प्रकार सांगतो व वाचन करतो [...]
2 / 2 POSTS