Category: पाचवी मराठी

पाचवी मराठी 5th Marathi

पाचवी संकलित मूल्यमापन 2 : 2023-24 : सराव प्रश्नपत्रिका 

पाचवी संकलित मूल्यमापन 2 : 2023-24 : सराव प्रश्नपत्रिका 

पाचवी संकलित मूल्यमापन 2 : 2023-24 : सराव प्रश्नपत्रिका  इयत्ता ५वी वार्षिक परीक्षा २०२४ साठी शासन निर्णय दिनांक ०७-१२-२०२३ नुसार नमुना सराव प्रश्न [...]
५ वी विषय – मराठी वर्णनात्मक नोंदी | 5th Class Sub- Marathi Varnanatmak Nondi

५ वी विषय – मराठी वर्णनात्मक नोंदी | 5th Class Sub- Marathi Varnanatmak Nondi

५ वी विषय - मराठी वर्णनात्मक नोंदी मूल्यमापन वर्णनात्मक नोंदी दैनंदिन निरीक्षण नोंदी विषय :- मराठी 1 **  कवित [...]
2 / 2 POSTS