५ वी विषय – कला वर्णनात्मक नोंदी | 5th Class Sub- Art Varnanatmak Nondi

Homeपाचवी कला

५ वी विषय – कला वर्णनात्मक नोंदी | 5th Class Sub- Art Varnanatmak Nondi

५ वी विषय – कला वर्णनात्मक नोंदी सातत्यपूर्ण सर्वंकष मूल्यमापन मूल्यमापन वर्णनात्मक - नोंदी विषय -   कला 1 **  माती काम मन लाऊन आकर्षक कर

५ वी विषय – कला वर्णनात्मक नोंदी

5th Art

सातत्यपूर्ण सर्वंकष मूल्यमापन

मूल्यमापन वर्णनात्मक – नोंदी

विषय –   कला

1 **  माती काम मन लाऊन आकर्षक करतो.
2 **  कार्यक्रमात सामूहिक रीत्या नृत्य सादर करतो.
3 **  स्वतःच्या कल्पने ने चित्र काढतो .
4 **  कवितांना स्वतःच्या चाली लावून म्हणतो.
5 **  आत्मविश्वासानेभाषणामध्ये सहभागी होते.
6 **  कलात्मक दृष्टीकोन ठवतो.
7 **  आत्मविश्वासाने नाटकामध्ये सहभागी होते.
8 **  चित्राच्या प्रदर्शनात सहभाग घेतो.
9 **  मातीपासून विविध आकार बनवतो.
10 **  सुंदर नृत्य करतो. चित्रकलेची आवड आहे.
11 **  चित्राचे विविध प्रकार ओळखतो.
12 **  सांस्कृतिक कार्यक्रमात सहभागी होतो.
13 **  कार्यक्रमात वैयक्तिकनृत्य सादर करतो.
14 **  संगीताबदद्ल अभिरुची बाळगतो.
15 **  विविध नृत्य प्रकारची माहिती सांगतो.
16 **  नाट्यीकरणात सहभागी होतो.
17 **  स्वतःच्या आवडीच्या वस्तूचे सुबक रेखांकन करतो.
18 **  कला शिक्षणाचे महत्व समजून घेतो.
19 **  चित्रकलेत रुची घेतो, आवडीने चित्र काढतो.
20 **  कलेचे विविध प्रकार समजून घेतो.
21 **  विविध स्पर्धातसहभागीहोतो.
22 **  मूक अभिनय सादर करतो.
23 **  समूहगीत गायनात सहभागी होतो.
24 **  मनातील भावव कल्पना चित्राद्वारे रेखाटतो.
25 **  वर्ग सजावटीसाठी सतत प्रयत्नशीलअसतो.
26 **  चित्रात रंग भरताना रंगसंगती ओळखतो.
27 **  नृत्याची विशेष आवड आहे.
28 **  हस्ताक्षर सुंदर ठळक काढतो.
29 **  गीताचे साभिनय कृतियुक्त सादरीकरण करतो.
30 **  नृत्याची विशेष आवड आहे.
31 **  आकर्षक चित्रे काढतो.
32 **  विविध स्पर्धातसहभागीहोतो.
33 **  सुंदर नृत्य करतो. चित्रकलेचीआवडआहे ,
34 **  नाटकाची पुस्तके आवडीने वाचतो.
35 **  आत्मविश्वासाने नाटकामध्ये सहभागी होते.
36 **  वर्ग सजावटीसाठी सतत प्रयत्नशीलअसतो.
37 **  कार्यक्रमाचे सुत्रसंचलन उत्तम करतो.
38 **  गीत गायन स्पर्धेत सहभागी होतो.
39 **  निरनिराळ्या स्वरालंकाराची माहिती घेतो.
40 **   सावंदाचे सादरीकरण उत्तम रित्या करतो.
41 **  राष्टीय कार्यक्रमात सहभागी होते.
42 **  मातीपासून सुबक खेळणी तयार करतो.
43 **  वैयक्तिक गीत गायन उत्तम करतो.
44 **  चित्रात सुंदर आकर्षक रंग भरतो. .
45 **  आवडीच्या वस्तूवर सुंदर नक्षीकाम करतो.
46 **  विविध कलाप्रकारातील कौशल्य प्राप्त करतो.
47 **  कलेविषयी मनापासून प्रेम बाळगतो.
48 **  पाहिलेल्या घटनांचे हुबेहूब वर्णन करतो.
49 **  सामुहिक गीत गायनात सहभागी होतो.
50 **  गीते तालासुरात व्यवस्थित सादर करतो.

 

सातत्यपूर्ण सर्वंकष मूल्यमापन

मूल्यमापन अडथळ्याच्या – नोंदी

विषय –  कला

1 **  समूहगीत गायनात सहभागी होत नाही.
2 **  आत्मविश्वासाने नाटकामध्ये सहभागी होत नाही.
3 **  पाहिलेल्या घटनांचे हुबेहूब वर्णन करत नाही.
4 **  रंगाच्या छटातील फरक ओळखत नाही.
5 **  मातीपासून विविध आकार बनवत नाही.
6 **  चित्राच्या प्रदर्शनात सहभाग घेत नाही.
7 **  कलेविषयी मनापासून प्रेम बाळगत नाही.
8 **  आवडीच्या वस्तूवर सुंदर नक्षीकाम करत नाही.
9 **  आत्मविश्वासाने नाटकामध्ये सहभागी होत नाही.
10 **  चित्रकलेत रुची घेत नाही.
11 **  टाळ्या वाजवून संगीतमय नाद निर्माण करत नाही.
12 **  निरनिराळ्या स्वरालंकाराची माहिती घेत नाही.
13 **  विविध नृत्य प्रकारची माहिती सांगत नाही.
14 **  आत्मविश्वासाने भाषणामध्ये सहभागी होत नाही.
15 **  कला शिक्षणाचे महत्व समजून घेत नाही.
16 **  संगीताबदद्ल अभिरुची बाळगत नाही.
17 **  मनातील भाव व कल्पना चित्रात रेखाटत नाही.
18 **  चित्राचे प्रमाणबद्ध रेखांटन करत नाही.
19 **  कलेचे विविध प्रकार समजून घेत नाही.
20 **  चित्रात रंग भरताना रंगसंगती ओळखत नाही.
21 **  स्वतःच्या आवडीच्या वस्तूचे सुबक रेखांकन करत नाही.
22 **  सर्व चित्रे सुंदर काढत नाही.
23 **  कलात्मक दृष्टीकोन ठवत नाही.
24 **  विविध कौशल्य प्राप्त करत नाही.
25 **  मुक्तहस्त कलाकृतीची रचना करत नाही.

COMMENTS

WORDPRESS: 0
DISQUS: 0