५ वी विषय – परिसर अभ्यास वर्णनात्मक नोंदी | 5th Class Sub- EVS Varnanatmak Nondi

Homeपाचवी परिसर अभ्यास

५ वी विषय – परिसर अभ्यास वर्णनात्मक नोंदी | 5th Class Sub- EVS Varnanatmak Nondi

५ वी विषय – परिसर अभ्यास वर्णनात्मक नोंदी मूल्यमापन वर्णनात्मक नोंदी दैनंदिन निरीक्षण  नोंदी विषय :- परिसर अभ्यास 1 **  वेगवेगळ्या ऐतिहास

पाचवी संकलित मूल्यमापन 2 : 2023-24 : सराव प्रश्नपत्रिका 

५ वी विषय – परिसर अभ्यास वर्णनात्मक नोंदी

मूल्यमापन वर्णनात्मक नोंदी

दैनंदिन निरीक्षण  नोंदी

विषय :- परिसर अभ्यास

1 **  वेगवेगळ्या ऐतिहासिक साधनांची माहिती सांगतो.
2 o** शेतीतील विवध साधनांची माहिती सांगतो.
3 **  वर्गकार्यात व उपक्रमात सहभाग घेतो.
4 **  खगोलिय वस्तूची माहिती थोडक्यात सांगतो.
5 **  विवध जलरूपाविषयी माहिती सांगतो.
6 **  अन्न वापर व टिकवण्याची पध्दती सांगतो.
7 **  इथिहासातील घटना सांगतो.
8 **  दगडी हत्याराची माहिती सांगतो.
9 **  विचारलेल्या प्रश्नांचे उत्तरे अचूकपणे देतो.
10 **  सुचविलेल्या पाठ्यांशाचे सादरीकरण करतो.
11 **  वाहतूकीच्या साधनांची माहिती सांगतो.
12 **  विविध संस्कृतीची माहिती सांगतो.
13 **  भूरुपांची माहिती स्वतःच्या भाषेत सांगतो.
14 **  व्यसनाविषयी माहिती सांगतो.
15 **  जलचक्राची आकृती काढतो.
16 **  परीसरातील अन्नसाखळी काढतो.
17 **  अवकाशीय वस्तूंचे काञण गोळा करतो.
18 **  पाठावर आधारीत स्वाध्याय सोडवतो.
19 **  असे का घडले च्याची माहिती देतो.
20 **  ऐतिहासिक साधनांचे वर्गिकरण करतो.
21 **  कालगणना करण्याची एकके अचूक सांगतो.
22 **  जलव्यवस्थापनाची माहिती स्वतःच्या शब्दात सांगतो.
23 **  विचारलेल्या प्रश्नांची विचारपूर्वक उत्तरे देतो.
24 **  विविध व्यवसायाबाबत माहिती सांगतो.
25 **  सिंचन पध्दती व त्यांची माहिती सांगतो.

 

मूल्यमापन वर्णनात्मक नोंदी

अडथळ्याच्या  नोंदी

विषय :- परिसर अभ्यास

1 **  वेगवेगळ्या ऐतिहासिक साधनांची माहिती सांगता येत नाही.
2 **  शेतीतील विवध साधनांची माहिती सांगता येत नाही.
3 **  वर्गकार्यात व उपक्रमात सहभाग घेत नाही.
4 **  खगोलिय वस्तूची माहिती सांगता येत नाही.
5 **  विवध जलरूपाविषयी माहिती सांगता येत नाही.
6 **  अन्न वापर व टिकवण्याची पध्दती सांगता येत नाही.
7 **  इथिहासातील घटना सांगता येत नाही.
8 **  दगडी हत्याराची माहिती सांगता येत नाही.
9 **  विचारलेल्या प्रश्नांचे उत्तरे अचूकपणे देत नाही.
10 **  सुचविलेल्या पाठ्यांशाचे सादरीकरण करता येत नाही.
11 **  वाहतूकीच्या साधनांची माहिती नाही.
12 **  विविध संस्कृतीची माहिती सांगता येत नाही.
13 **  भूरुपांची माहिती स्वतःच्या भाषेत सांगता येत नाही.
14 **  व्यसनाविषयी माहिती सांगता येत नाही.
15 **  जलचक्राची आकृती काढता येत नाही
16 **  परीसरातील अन्नसाखळी काढता येत नाही.
17 **  अवकाशीय माहिती सांगता येत नाही.
18 **  पाठावर आधारीत स्वाध्याय सोडवत नाही.
19 **  असे का घडले च्याची माहिती देता येत नाही.
20 **  ऐतिहासिक साधनांचे वर्गिकरण करता येत नाही.
21 *  कालगणना करण्याची एकके अचूक सांगता येत नाहीत.
22 **  जलव्यवस्थापनाची माहिती  सांगता येत नाही.
23 **  विचारलेल्या प्रश्नांची विचारपूर्वक उत्तरे देत नाही.
24 **  विविध व्यवसायाबाबत माहिती सांगता येत नाही.
25 **  सिंचन पध्दती व त्यांची माहिती सांगत नाही.
See also  पाचवी संकलित मूल्यमापन 2 : 2023-24 : सराव प्रश्नपत्रिका 

COMMENTS

WORDPRESS: 0
DISQUS: 0